บทที่ 1 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติทางการบัญชี
บทที่ 2 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการ
บทที่ 3 วงจรบัญชี (การบันทึกบัญชี การทำงบทดลอง)
บทที่ 4 วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน)
บทที่ 5 รายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญช
บทที่ 6 การบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า
  บทที่ 7 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 8 สมุดรายวันเฉพาะและบัญชีคุมยอด
เอกสารประกอบการบรรยายบทที่ 1 (Powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยายบทที่ 2 (Powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยายบทที่ 3 (Powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยายบทที่ 4 (Powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยายบทที่ 5(Powerpoint)
แบบฝึกหัด
จทย์แบบฝึกหัดบทที่ 1-2
โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 3
โจทย์แบบฝึดหัดบทที่ 5
โจทย์แบบฝึดหัดบทที่ 6
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นักบัญชีดอทคอม บัญชีออดิทดอทคอม
สภาวิชาชีพบัญช คณะบริหารศาสตร์
สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง
ข่าวสารความรู้ทางบัญชี google.co.th
ข่าวภาษีกรมสรรพากร ลงทะเบียนและเกรดของนศ.
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ร้านกาแฟสดยู-คอฟฟี่
 
ตารางเรียน สำหรับ นศ.ปี 1 สาขาการบัญชี
Section 1 วันจันทร์ 10.00-11.00 น.

Section 1 วันพุธ 16.00 - 18.00 น.

Section 2 วันอังคาร 8.00 - 10.00 น.
Section 2 วันพุธ 13.00 - 15.00 น.
Section 3 วันพุธ 8.00-10.00 น.
Section 3 วันพฤหัส 9.00 - 11.00 น.
 

ประกาศวิชาบัญชีขั้นกลาง 1

บทที่ 5-6 เน้นเรื่อง( ตีราคาสำหรับงานหนัก)

บทที่ 7 เน้นการบันทึกบัญชีซื้อ-ขายเงินลงทุน

บทที่ 8 ตามหนังสือค่ะ

ขอให้ทุกคนโชค A น่ะอ่านหนังสือมาก ๆ

 

เฉลยการบ้าน
ฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1-2
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
ฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8

 

 

       


จัดทำโดย อ.วรรณนภา  สุทธิประภา
สาขา บัญชี   คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องพักอาจารย์ ตึกคณะบริหารศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 416

ติดต่ออาจารย์ที่นี่ก็ได้ :
e-mail address wannapa@bus.ubu.ac.th

  ติดต่ออาจารย์ .... คลิ๊กที่นี่ได้เลย !